Välkommen Kunder Tjänster Produkter Kontakta oss
Bestående relationer
Vi arbetar helst långsiktigt så att vi får möjlighet att efter behov förbättra och vidareutveckla de applikationer vi producerat. Eftersom ditt företags verksamhet kan stå och falla med den programvara vi utvecklat, vill vi gärna vara delaktiga i analysen av hur våra produkter svarar upp emot era önskemål.

Även efter leveransdatum.

Några av de kunder där vi fått möjlighet att jobba vidare under lång tid är TRR Trygghetsrådet, Nordnet och StartKraft. Förhoppningsvis blir det många år till, för det händer nya saker hela tiden och självklart måste en verksamhets arbetsredskap utvecklas och förbättras i samma takt som företaget självt. Det är det som gör applikationsutveckling så stimulerande.

pic Vi började jobba med TRR redan i mitten av 90-talet och sedan dess har samarbetet utvecklats och omfattar i dag flera olika områden. Åt TRR har vi byggt följande system:
ProFil
För hantering av företags- och persondata. I applikationen arbetar flera hundra användare - administratörer, regionschefer och personliga rådgivare - varje dag. Byggd i C#, med serverkommunikation via WebServices (binär serialisering) och SQL Server 2005 i botten.
Avancerade sökfunktioner, bifogade filer, stöd för offline-körning, stavningskontroll, koppling till Office mm.
Rekryteringsservice
System som ger möjlighet till jobbtips och uppföljning för ProFil-klienter. Automatiserad matchning av klienters kompetens och efterfrågade kunskaper i jobbannonser gör det enkelt för användare att lämna revelanta tips utan för mycket manuell hantering.
Företagsregistret
I grund och botten ett specialanpassat CRM-system. Uppdateringar av registret sker dels manuellt och dels via automatiserad inläsning av 14-dagars-data från FORA. Applikationen är knuten till ProFil och Rekryteringsservice.
Och mycket mer...
Ovanstående applikationer ingår i "TRRApps", vilket är ett system som baserat på den inloggade användarens behörighet automatiskt laddar och startar applikationer som implementerar TRRApps-gränsnittet. Det gör att varje användare alltid startar med den svit av applikationer som är avsedda för dennes arbetsområden.
Förutom de tre huvudapplikationerna ovan, ingår också;
Min Sida - ett online-system där TRRs klienter kan se sina jobbtips och hålla koll på kommande möten,
Kurs-administration - för hantering av kurser och kursbokningar,
Kund-arrangemang - för automatiserade utskick av inbjudningar till kontaktpersoner inom anslutna företag
Påminnelser - ett kalenderbaserat program för bokningar och påminnelser.

TRRs applikationer distribueras via ClickOnce för optimal snabbhet och enkelhet.

pic På Nordnet har vi jobbat med tre utvecklingsprojekt:
Nordnet Deklaration
Ett program som automatiskt skapar K4- och K9-blanketter genom att tanka ner alla transaktioner i användarens Nordnet-depå. Vi använde add-on-programmet Active Reports för hantering och utskrift av blanketterna.
WinTrade
Nordnets realtidsapplikation för kurser, nyheter och handel. Den första versionen byggde vi redan år 2000. Då var det i VB6 och kommunikationen skedde via HTTPS-posts och SSL-sockets.
För några år sedan skrevs applikationen om från grunden i C# och vi bidrog då med kodning av ett fönsterhanteringssystem. Detta låter användaren spara utseendet på flikar och paneler genom att serialisera ner strukturen till en binär fil, för att snabbt kunna växla mellan olika layouter efter behov.
RiskAnalys
Ett system som endast används internt av Nordnets kreditavdelning. Huvudsyftet är hantering av och utskick till användare vars depåer är överbelånade. Både MySQL och SQL Server 2005 används av systemets serversida. En dedikerad Windows Server 2003 ger oss lyxen att kunna cacha all relevant information för blixtsnabba sökresultat och statistik, trots att systemet hanterar nästan 100 000 depåer och en halv miljon värdepapperspositioner.

Kommunikationen sker via WebServices (binär serialisering) och varje paket krypteras och komprimeras (MemCompressor) innan det skickas över HTTP. Varje natt ser en NT-tjänst till att server-cachen rensas och systemet fylls med färsk data inför nästa dags arbete. Systemet är skrivet i C# och har kopplingar både till Excel och Outlook.
Rapporter som visar dags-, vecko- och månadsläge presenteras via Crystal Reports.

pic För några år sedan beställde StartKraft ett snabbt och lätthanterat system som hjälp för sina jobbcoacher och affärsansvariga. Det resulterade i OrdningOchReda - ett helt webbaserat program för hantering av Projekt, Företag och Klienter, utvecklat i ASP.NET (VB) mot SQL Server 2000 och Office XP.

Programmet är enkelt och funktionerna uppenbara - men ganska snart växte StartKraft ikapp och förbi OrdningOchReda allteftersom verksamheten utökades.
Idag planeras för ett nytt program, baserat både på erfarenheterna av den befintliga webapplikationen och på de tekniker för sökning och offline-funktionalitet vi använde i TRRs ProFil.

MaxSyntax har fått uppdraget att utveckla det nya systemet och arbetet kommer att pågå under 2008. Programspråket den här gången är C#, SQL 2005 och Office 2007. Det nya systemet kommer att vara lika lättanvänt som det befintliga, men kraftfullare och snabbare.

Förutom ovan nämnda jobbar vi också med
Kemikalieinspektionen, DOCTUS, ICA, Viking Line, SpocIT, Qondoc Systems, Doctrina m fl
© 2008 Martin Klefelt AB        Orgnr: 556739-5727        Bankgiro: 243-1138        info@maxsyntax.se