Välkommen Kunder Tjänster Produkter Kontakta oss
Vi hjälper dig med dessa typer av systemutveckling:
• Desktop-applikationer
Distribuerade klienter som installeras på användarens maskin. Kan distribueras på flera sätt, t ex via Windows Installer eller ClickOnce.
• Web-applikationer
Program som körs i IIS på en Windows-server. Antingen för åtkomst via intranät eller allmänt över Internet. Vi kan också erbjuda hosting för din websajt eller WebService.
• Server-applikationer
Program som körs på Windows 2000- eller 2003-servrar. Det kan vara i form av NT-tjänster (NT services), eller ASP.NET WebServices.
Vi kan jobba med ett flertal olika programmeringsspråk och tekniker. Det innebär att vi kan arbeta på alla nivåer i projektet - från databasen till klientapplikationen. Med hjälp av följande verktyg bygger vi systemet:
• SQL Server 2000/2005
• C#
• VB.NET
• ASP.NET
• XML WebServices
• Javascript/JScript/VBScript
• HTML och CSS
• Crystal Reports for Visual Studio

Vi kan också hjälpa dig med äldre tekniker och plattformar, som t ex:
• SQL Server 7
• VB6
• ASP
• HTA (HTML Applications)

När det gäller utformning och design har vi de senaste 15 åren använt:
• PhotoShop och CorelDRAW
© 2008 Martin Klefelt AB        Orgnr: 556739-5727        Bankgiro: 243-1138        info@maxsyntax.se